PGE Narodowy

​Nazwa firmy a urząd patentowy: Wszystko, co musisz wiedzieć.

Artykuł

Świat biznesu to dynamiczna arena konkurencji, gdzie wyróżnienie marki stanowi fundament sukcesu. Kluczowym składnikiem tej rozpoznawalności są nazwa i logo firmy - symbole kojarzone przez klientów z jakością, wiarygodnością i wartością oferowanych produktów czy usług. Czy jednak zastanawiałeś się nad ochroną tych elementów w obliczu zagrożeń, takich jak naśladownictwo? W erze cyfrowej, gdy plagiatowanie stało się prostsze niż kiedykolwiek, strategiczna ochrona intelektualnego dorobku firmy to już konieczność. Na szczęście, urząd patentowy dostarcza narzędzi i procedur umożliwiających skuteczne zabezpieczenie marki,
 

​Krótka charakterystyka tego monopolu

Znak towarowy stanowi wyjątkowy symbol umożliwiający rozpoznawanie produktów lub usług określonego producenta czy dostawcy na rynku. Przyjmuje on wielorakie formy, obejmujące znaki:

 • Słowne: Zawiera słowa, litery, cyfry, lub ich kombinacje, jak nazwa marki.

 • Graficzne: Obejmuje elementy graficzne, takie jak logo firmy.

 • Trójwymiarowe: Dostosowane formy i kształty, które są charakterystyczne dla danego produktu.

 • Dźwiękowe: Jingle lub dźwięk, który jest związany z daną marką.

Znaki towarowe pełnią szereg ważnych funkcji, w tym:

 • Funkcja identyfikacyjna: Pozwala na łatwe rozpoznawanie produktów firmy wśród szerokiej gamy ofert rynkowych.

 • Funkcja gwarancyjna: Stanowi swoiste zabezpieczenie, gwarantując konsumentom stabilny standard jakości produktu czy usługi.

 • Funkcja promocyjna: Ułatwia promocję produktów, wpływając na wybory konsumenckie poprzez zbudowany prestiż i renomę marki.

 • Funkcja ekonomiczna: Znaki towarowe często zwiększają wartość firmy, wpływając pozytywnie na jej pozycję na rynku.

Zobacz również:

​Dlaczego warto zarejestrować nazwę i logo firmy?

Jest to krok, który może zapewnić przedsiębiorcy wielowymiarową ochronę. Po pierwsze, gwarantuje to prawną ochronę przed nieautoryzowanym używaniem oznaczeń, po których jesteś rozpoznawany przez swoich klientów.

Co więcej, zarejestrowany znak towarowy przeradza się w aktyw o realnej wartości ekonomicznej. Może stać się przedmiotem transakcji sprzedaży, umowy licencyjnej, a nawet posłużyć jako zabezpieczenie kredytu, co zdecydowanie zwiększa potencjalny kapitał oraz zdolność kredytową przedsiębiorstwa. Przez to firma zdobywa solidne fundamenty do negocjacji i współpracy z partnerami biznesowymi, otwierając przed sobą drogę do dynamicznego rozwoju i ekspansji na nowe rynki.

Dodatkowo, posiadanie zarejestrowanego znaku towarowego ułatwia egzekwowanie praw w przypadku ich naruszenia, a także może służyć jako skuteczny argument w sporach sądowych. W konsekwencji, przedsiębiorcy zyskują nie tylko prestiż, ale również pewność, że ich intelektualne prawa własności są odpowiednio chronione. 

​Czy każdą nazwę i logo firmy można zarejestrować?

Nie każda nazwa czy logo firmowe może uzyskać status zarejestrowanego znaku. Aby spełnić warunki stawiane przez prawo, konieczne jest spełnienie określonych kryteriów, z których najważniejszym jest posiadanie zdolności odróżniającej. W praktyce oznacza to, że znak nie może być generyczny, czyli ogólny, opisowy lub powszechnie używany w danej branży.

Dla ilustracji, słowo "jabłko" mogłoby napotkać problemy w procesie rejestracji jako znak towarowy dla firmy zajmującej się handlem owocami, ale nie byłoby przeszkód w przypadku branży technologicznej — co doskonale ilustruje przypadek firmy Apple.

Dodatkowo, nazwa lub logo nie mogą wprowadzać konsumentów w błąd ani naruszać już istniejących praw innych firm, włączając w to wykorzystywanie znaków zbyt podobnych do tych już zarejestrowanych. To zabezpieczenie ma na celu prewencję przed konfuzją wśród konsumentów i utrzymanie klarowności na rynku.

Aby zyskać pewność, że wybrany znak towarowy spełnia wszystkie wymogi i ma szansę na pomyślną rejestrację, rekomendowane jest skonsultowanie się z doświadczonym specjalistą w dziedzinie prawa własności intelektualnej - rzecznikiem patentowym. Taki ekspert zapewni Ci odpowiednie doradztwo i wsparcie w całym procesie.

​Dlaczego ważne jest przeprowadzenie takiego badania?

Przeprowadzenie badania dostępności nazwy lub logo jest nieodłącznym krokiem w procesie rejestracyjnym, aby zapobiec ewentualnym sporom prawnym związanych z naruszeniem praw własności intelektualnej innych podmiotów.

Badanie to nie tylko chroni przed kosztownymi bataliami sądowymi, ale także pozwala uniknąć konieczności późniejszej zmiany nazwy czy logo. Taka zmiana nie tylko generuje dodatkowe wydatki, ale może również negatywnie odbić się na wizerunku marki.

​Jakie terytorium obejmuje ochrona?

Ochrona znaku towarowego, a co za tym idzie, zakres terytorialny jej działania, może różnić się w zależności od indywidualnych potrzeb i aspiracji przedsiębiorcy. Wyodrębniamy tutaj trzy główne typy ochrony:

 1. Krajowy – W Polsce zgłoszenie znaku towarowego składa się w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Unijny – Aby chronić znak towarowy na terenie całej Unii Europejskiej, należy zgłosić go w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

 3. Międzynarodowy – Dla firm aspirujących do globalnej obecności, system madrycki, prowadzony przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO), umożliwia rejestrację znaku towarowego w wielu krajach jednocześnie.

​Jakie produkty lub usługi chroni Twój znak

Przedsiębiorca w trakcie procesu rejestracji znaku towarowego zobowiązany jest również do precyzyjnego określenia, dla jakich towarów lub usług będzie obowiązywać ochrona. W tym celu korzysta się z międzynarodowej klasyfikacji nicejskiej, która pozwala na kategoryzowanie różnych produktów i usług w określonych klasach. Nie jest to jednak etap, który można potraktować po macoszemu – dokładna analiza oraz zdefiniowanie zakresu ochrony to fundament, na którym będzie opierać się przyszła skuteczność obrony praw przedsiębiorcy na rynku.

​Kiedy i jak odnawiać rejestrację ?

W Polsce i EUIPO, znak towarowy jest chroniony przez 10 lat od momentu złożenia wniosku. Możliwe jest przedłużenie tej ochrony na kolejne dekady. Aby to zrobić, konieczne jest wystąpienie z inicjatywą odnowienia przed upływem bieżącego okresu ochrony. 

​Symbole ™ i ® - co oznaczają?

Symbol ™, nazywany też trademark, jest przeznaczony do stosowania w kontekście znaków towarowych, które choć funkcjonują w obrocie gospodarczym i służą identyfikacji produktów lub usług, nie zostały formalnie zarejestrowane. Użycie tego symbolu jest opcjonalne i, choć nie przyznaje on żadnych formalnych praw, pozwala zasygnalizować intencję związania się z danym logo lub nazwą.

Z kolei symbol ®, oznaczający registered trademark, czyli zarejestrowany znak towarowy, ma zastosowanie wyłącznie w przypadku znaków zarejestrowanych w urzędzie patentowym. Użycie tego symbolu bez oficjalnej rejestracji nie tylko jest nieprawidłowe, ale może także narazić na konsekwencje prawne.

​Rola rzecznika patentowego w rejestracji

Posiadając dogłębną wiedzę i bogate doświadczenie w obszarze prawa własności przemysłowej, rzecznik patentowy pełni kluczową rolę w procesie rejestracji. Pomaga on nie tylko w opracowaniu odpowiedniej strategii rejestracyjnej, ale również w przygotowywaniu wniosków oraz reprezentuje interesy klienta przed odpowiednimi urzędami. Ponadto, w sytuacjach konfliktowych, udziela wsparcia oraz doradza w sprawach sporów związanych z prawem.

Wybierając rzecznika patentowego, istnieje kilka kryteriów, które warto mieć na uwadze, aby zapewnić sobie spokojny przebieg całego procesu:

 • doświadczenie w prawnej ochronie marki,

 • pozytywne rekomendacje od innych klientów,

 • historia sukcesów w reprezentowaniu klientów w różnego typu sprawach,

 • profesjonalne podejście do klienta oraz otwartość na współpracę.

Zwracając uwagę na powyższe aspekty, zyskujesz większe szanse na wybór rzecznika, który sprawnie przeprowadzi Cię przez wszystkie etapy procesu rejestracji znaku towarowego.


0.0
Tagi:
Napisz pierwszy komentarz