Centrum Promocji Informatyki Seminaria
04-041 Warszawa
Międzyborska 50
  • (22) 870 69 10 (78)
  • 22 870 69 78
  • (22) 870 69 95
  • biuro@cpi-sk.pl
  • http://www.cpi.com.pl

Centrum Promocji Informatyki ma historię tak długą, jak długi jest czas rozwoju branży teleinformatycznej.
 

W 1987 roku (jako Klub Użytkowników Mikrokomputerów Profesjonalnych) zorganizowaliśmy pierwszą w Polsce konferencję dotyczącą profesjonalnych zastosować PC i od tej pory nieustająco jesteśmy, jedną z wiodących firm, na rynku szkoleń i promocji teleinformatyki.

Od 1991 roku CPI już jako Spółka organizuje różnorodne formy szkoleń w zakresie technik teleinformatycznych (około 120 przedsięwzięć rocznie). Przygotowujemy szkolenia tematyczne dla poszczególnych grup odbiorców. Słuchaczami naszych przedsięwzięć są przedstawiciele: administracji publicznej, jednostek samorządu terytorialnego, administracji rządowej, instytucji kultury, sektora medycznego, finansowego, przemysłu, telekomunikacji, małych i średnich przedsiębiorstw oraz pracownicy jednostek naukowych i akademickich z terenu całego kraju. 
Od 2005 roku z dużym sukcesem organizujemy konferencje i szkolenia skierowane do przedstawicieli bibliotek, archiwów, muzeów, teatrów i innych instytucji kultury. Promujemy dobre praktyki na styku informatyki, nauk humanistycznych, historycznych i sztuki. Dla przedstawicieli muzeów zrealizowaliśmy dotychczas ponad 30 spotkań szkoleniowo-informacyjnych. W  wyniku zebranych doświadczeń i jakości realizowanych usług jesteśmy postrzegani w tym środowisku jako lider szkoleniowy. Nasze cykliczne wydarzenia wpisały się na stałe w kalendarz szkoleniowy muzeów. Programy warsztatów są opracowywane i realizowane przez wybitnych znawców tematu, angażujemy najwybitniejszych specjalistów w tym zakresie.

Posiadamy bazy uczestników ze szczegółowym podziałem na branże. Do adresatów docieramy elektronicznymi kanałami komunikacji jak poczta elektroniczna i dokument faksowy oraz poprzez działania Contac Center, będącego jednostką CPI utworzoną w 2006 r. i przeszkoloną do nawiązywania kontaktów z uczestnikami konferencji i szkoleń. Ponadto przygotowujemy kampanie adresowane do uczestników zrealizowanych szkoleń CPI oraz osób, które wyraziły zainteresowanie organizowanymi szkoleniami subskrybując nasze Newslettery. Nabór uczestników prowadzimy wielotorowo wykorzystując do Promocji budowane przez lata spersonalizowane bazy danych. Za pośrednictwem naszego działu PR, nawiązaliśmy współpracę z licznymi wydawnictwami i portalami tematycznymi na łamach, których publikujemy informacje o naszych wydarzeniach, co w znaczący sposób pozwala nagłośnić nasze przedsięwzięcia w mediach.

Naszym celem jest edukacja i integracja osób związanych z różnymi sektorami rynku w zakresie technik organizacyjnych i teleinformatycznych. Wiedza prezentowana podczas konferencji stała się podstawą wielu publikacji książkowych. Prowadzimy działania na styku nauki i biznesu. Chcemy, aby wykładom merytorycznym podczas naszych konferencji towarzyszyły prezentacje najnowszych technologii.

Polecamy nasze usługi i zapraszamy Państwa do współpracy.