Władysławowo - -1.00m2

Władysławowo,

Sprzedaż
Powierzchnia : -1 mkw.
Cena : 3400000
Komercjalizacja
PARTNERZY Nieruchomości sp. z o.o.
80-229 Gdańsk
Grunwaldzka 28/3
Kontakt
zobacz kontakt
  • www.partnerzy.pl
  • 798-568-568
  • krn@partnerzy.pl
zapytaj o ofertę
Inne oferty firmy
Gdańsk - 41.22m2

Gdańsk - 41.22m2

Miasto: Gdańsk

Gdańsk - 42.50m2

Gdańsk - 42.50m2

Miasto: Gdańsk

Jantar - 204.00m2

Jantar - 204.00m2

Miasto: Jantar

Rumia - 207.60m2

Rumia - 207.60m2

Miasto: Rumia

DZIAŁKA: Powierzchnia terenu – 22 000 m2 w kształcie prostokąta teren inwestycyjny położony jest przy ulicy Skandynawskiej , który jest uzbrojony : w sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodę, gaz, energię elektryczną oraz posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

DZIAŁKA: Powierzchnia terenu – 22 000 m2 w kształcie prostokąta teren inwestycyjny położony jest przy ulicy Skandynawskiej , który jest uzbrojony : w sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodę, gaz, energię elektryczną oraz posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. OPIS DODATKOWY : Prezentowany teren objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego UCHWAŁA NR XLVI / 433 / 2013 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 25 września 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego WŻ-3 dla obszaru pomiędzy: ul. Gdańską, Drogą Chłapowską, drogą do wsi Łebcz i do granic administracyjnych Władysławowa położonego w miejscowości Władysławowo ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU : 3. Przeznaczenie terenu 3.1. Tereny zabudowy usługowej i tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. 3.2. Tereny należą do II strefy uciążliwości - obowiązują ustalenia § 14 pkt 2). 4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 4.1. Wszelkie działania inwestycyjne należy realizować z poszanowaniem zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego określonych w niniejszej uchwale 7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 7.1. Obiekty małej architektury: dopuszcza się. 7.2. Nośniki reklamowe: dopuszcza się. 7.3. Tymczasowe obiekty: zakaz lokalizacji 7.4. Urządzenia techniczne: dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudowę urządzeń i sieci infrastruktury technicznej. 7.5. Na terenie planu nie występują przestrzenie publiczne, o których mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.). 8. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów 8.1. Linie zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu oraz z § 5 ust.1 pkt 15 8.2. Maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 40%. 8.3. Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 5%. 8.4. Intensywność zabudowy: nie określa się. 8.5. Szerokość elewacji: nie określa się. 8.6. Wysokość zabudowy: max. 10,0 m. 8.7. Formy zabudowy: nie określa się. 8.8. Rodzaj i pokrycie dachu: nie określa się. 8.9. Kąt nachylenia połaci dachowej: nie określa się. _________________________________________ KUP Z NAMI - KORZYSTNIE, SZYBKO I BEZPIECZNIE! - 0% prowizji od kupującego i żadnych dodatkowych oraz ukrytych kosztów - gwarantujemy bezpieczny zakup i najlepszą cenę - oferujemy skuteczną i bezpłatną pomoc w uzyskaniu kredytu - zapewniamy fachowe doradztwo przy zakupie pod inwestycję Więcej podobnych ofert znajdziesz na naszej stronie www.partnerzy.pl Właściciel oferty: Joanna Olender Oferta wysłana z programu dla biur nieruchomości - asariWEB Kontakt: Numer telefonu: Adres email: Numer licencji pośrednika: 2121