Proton Office

BADANIE - PRACA Z DOMU 2020

|
Kinnarps wspólnie z Akademią Leona Koźmińskiego, Polskim Instytutem Środowiska Pracy oraz Pro Progresio prowadzą wspólne badanie warunków i wyzwań dotyczących pracy z domu tzw. home office w warunkach dystansowania społecznego.

Kinnarps wspólnie z Akademią Leona Koźmińskiego, Polskim Instytutem Środowiska Pracy oraz Pro Progresio prowadzą wspólne badanie warunków i wyzwań dotyczących pracy z domu tzw. home office w warunkach dystansowania społecznego.

Możliwość pracy zdalnej jeszcze do niedawna stanowiła wśród pracowników biurowych jeden z najbardziej oczekiwanych benefitów. Pytania o pracę z domu pojawiały się podczas większości rozmów rekrutacyjnych. A jak jest w tej chwili? W ostatnich tygodniach ze względu na stan epidemii niespotykana dotąd liczba pracowników biurowych pracuje poza biurem. 

Obecna sytuacja stworzyła niezwykłą okazję do przeprowadzenia projektu badawczego, którego partnerami są Kinnarps, Polski Instytut Środowiska Pracy, Pro Progressio oraz Katedra Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego. Wspólne przekrojowe badanie dotyczy zmian w postawach pracowników w kontekście środowiska pracy, spowodowanych koniecznością przejścia na tryb pracy zdalnej w związku z epidemią i obejmuje trzy główne zagadnienia.

Po pierwsze partnerzy badania chcą zdiagnozować główne obszary wyzwań związanych z koniecznością szybkiego i masowego wdrożenia pracy z domu wśród pracowników wiedzy oraz określić poziom gotowości organizacji do pracy zdalnej na początku i po zakończeniu okresu zagrożenia epidemicznego. Po drugie planują ocenić stopień przystosowania różnych grup zawodowych oraz poznać ich mechanizmy adaptacyjne. Po trzecie chcą zdefiniować nowe postawy związane z pracą, które utrwalą się, jako nowe elementy środowiska pracy po ustaniu nadzwyczajnych okoliczności.

Dla nas specjalistów, zajmujących się na co dzień tworzeniem różnego rodzaju przestrzeni społecznych, najbardziej interesujące są konsekwencje tej zmiany dla całości środowiska pracy, szczególnie dla wnętrz nowych biur. Uważam, że nie można będzie zrozumieć tych zmian bez pogłębionej analizy obecnej sytuacji. Jakie zmiany muszą nastąpić w organizacji, aby praca zdalna z rozwiązania sporadycznego mogła się stać rozwiązaniem systemowym skutecznie wspomagającym pracę w biurach? Osobną kategorię stanowią wyzwania, z którymi muszą sobie poradzić pracownicy w swoich mieszkaniach – począwszy od wyposażenia domowego stanowiska pracy, poprzez dostęp do sprzętu i oprogramowania, na organizacji czasu kończąc.” – mówi Karina Kreja, Concept Manager & Workplace Ekspert, Kinnarps.

Ankieta badawcza podzielona jest na 6 obszarów obejmujących zarówno uwarunkowania leżące po stronie pracowników, jak i po stronie pracodawców. Do pierwszej kategorii należą warunki osobiste oraz zawodowo-społeczne i biznesowe, związane z koniecznością przeniesienia relacji zawodowych do przestrzeni wirtualnej. Badaczy interesuje również perspektywa nowej definicji work life balance, m.in. wpływ pracy z domu na zmianę sposobu realizacji zadań służbowych, samoorganizacja czasu oraz ergonomia miejsca pracy w domu.  Do drugiej kategorii należą uwarunkowania systemowe i kulturowe związane z gotowością organizacji do zmiany. Niezwykle interesująca będzie też ocena tempa przemiany zachowań społecznych związanych z pracą. Dlatego też partnerzy planują dwie edycje ankiety – jedna obecnie, do 13. kwietnia 2020, a druga po powrocie do „nowej normalności”. Oprócz badania ankietowego zostanie zrealizowane badanie jakościowe: wywiady z osobami pracującymi zdalnie.

 „Home Office, który od lat stanowił element benefitów pracowniczych, stał się z początkiem roku 2020 koniecznością dla większości firm świadczących usługi w modelu BPO/SSC/GBS i wielu innych. Część z firm była doskonale przygotowana na taki scenariusz, podobnie jak i ich pracownicy. Ale czy wszyscy? Jak, tak naprawdę wygląda domowe środowisko pracy? Czy my jako pracownicy dobrze czujemy się w Home Office jeśli mamy z nim do czynienia nie jeden dzień, ale kilka tygodni? To są ważne pytania i bardzo się cieszę, że Uczelnia Leona Koźmińskiego, wraz z Kinnarps i Polskim Instytutem Środowiska Pracy oraz Pro Progressio podjęły się bardzo ciekawego badania rynku. Udział w badaniu może pokazać jak różne branże są przygotowane na pracę zdalną w znacznie większym zakresie niż taka, jaką sobie do tej pory wyobrażaliśmy.” – powiedział Wiktor Doktór, Prezes Pro Progressio.

 „Ze względu na tak dużą złożoność zmian i wieloaspektowy charakter rewolucji w sposobach organizowania pracy, która jest obecnie naszym udziałem, planujemy badania zarówno metodami ilościowymi, jak i jakościowymi. Osoby, które będą chciały się z nami podzielić szerzej swoimi doświadczeniami, będziemy prosić o rozmowę oraz opowiedzenie, co się wydarzyło w ich życiu zawodowym i osobistym po 12 marca 2020, i swobodne rozwinięcie wątków pojawiających się w ankiecie.” – dodaje Karolina Dudek, prezes Polskiego Instytutu Środowiska Pracy.

Uczestnicy badania, którzy pozostawią swój adres e-mail w celu przeprowadzenia pogłębionych wywiadów przez ekspertów Katedry Zarzadzania Akademii Leona Koźmińskiego, otrzymają jego wyniki w pierwszej kolejności.

„Teoria organizacji i zarządzania zawsze rozwijała się dzięki obserwacji praktyki, ale możliwość zrozumienia zagadnień związanych z wykorzystaniem pracy zdalnej w zakresie niemającym wcześniej precedensu jest nie tylko poznawczo ciekawa, lecz także ma ogromny potencjał aplikacyjny.”  – dodaje dr Kaja Prystupa, adiunkt w Akademii Leona Koźmińskiego.

Wszystkich, którzy obecnie pracują z domu, zapraszamy do wypełnienia ankiety! https://www.webankieta.pl/ankieta/514119/praca-z-domu-2020-edycja-1.html

 


0.0
Tagi: Kinnarps
Napisz pierwszy komentarz